Většina obchodních řetězců působících v Česku se zavázala, že nejpozději od roku 2025 ukončí prodej vajec pocházejících z klecových chovů slepic. O tom, co to bude znamenat pro chovatele i pro zákazníky, se diskutovalo v pořadu Devadesátka ČT24. Shoda panovala na tom, že přechod na alternativní chovy si vyžádá zvýšené investiční náklady a také zdražení takto produkovaných vajec.