Je tomu přesně deset let, kdy Rusko formalizovalo svou podporu dvěma separatistickým oblastem na severu Gruzie a uznalo nezávislost Abcházie a Jižní Osetie. Z pohledu mezinárodního společenství to byl agresivní akt. Obyvatelům obou oblastí to však alespoň částečné usnadnilo život provázený řadou praktických problémů vyplývajících ze statusu neuznaného státu. Sporných území je na světě mnoho a v různé míře problémy provázejí všechny jejich obyvatele při jakémkoliv kontaktu se zahraničím.