Podnikatelské svazy kritizují českou vládu za to, že od loňských parlamentních voleb nedostatečně podporuje pronikání na mimoevropských trzích. Třeba prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák vytýká vládě, že v letošním roce její členové výrazně omezili účast na zahraničních podnikatelských misích. Právě na nich získávají podnikatelé kontakty a domlouvají zakázky za miliardy korun.