Vládní výbor pro strategické investice se na prvním jednání věnoval strategii výstavby dopravní infrastruktury a zajištění dostatku kvalifikované pracovní síly pro podniky, řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na jednání představil plán rozvoje dopravní infrastruktury, který do deseti let počítá s dostavbou dálniční sítě a zahájením stavby vysokorychlostní železnice. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je potřeba získávat cizince pro české firmy, kterým nyní chybí na dvě stě tisíc pracovníků.

„České ekonomice začne ujíždět vlak, pokud něco neuděláme,“ prohlásil Fiala. Podle něj předchozí vlády zanedbaly v řadě oblastí rozvoj země a bez rychlých kroků hrozí, že se sníží česká konkurenceschopnost. Zmínil zejména stavbu dopravní a energetické infrastruktury a zajištění dostatku pracovníků pro české firmy.

Kupka na jednání výboru představil desetiletý plán pro rozvoj dopravní infrastruktury včetně možností financování. V oblasti dálniční sítě označil za priority dostavbu Pražského okruhu, dokončení dálnice D35 a stavbu dálničních spojení na hranice. „Požadavek snadno procestovat Českou republiku je klíč k tomu, jak být úspěšnou zemí,“ řekl.

Dalším zásadním krokem je stavba vysokorychlostních tratí, které podle Kupky nejen pomohou v propojení metropolí, ale také uvolní kapacitu současných tratí pro regionální a nákladní dopravu.

Podle Kupky bude po roce 2026 nutné zvýšit investice do stavby dopravní infrastruktury na více než tři sta miliard korun ročně. V letošním roce Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) funguje s rozpočtem 150 miliard korun, který je dosud nejvyšší. Kupka také očekává zapojení soukromého sektoru do financování dopravní infrastruktury, využití evropských fondů nebo vydávání takzvaných zelených dluhopisů.

Zaměstnávání cizinců 

Jurečka zdůraznil, že nedostatek pracovních sil limituje možnosti růstu českého hrubého domácího produktu. Pokud by se podařilo zaplnit chybějících dvě stě tisíc pracovních míst, přineslo by to navíc do rozpočtu dodatečných čtyřicet miliard korun, řekl. Vláda podle něj potřebuje přivést do Česka kvalifikované zahraniční pracovníky, kteří volná místa zaplní.

„Potřebujeme efektivně, bezpečně a rychleji získávat lidi ze zemí, které jsou nám kulturně a hodnotově blízké,“ řekl Jurečka. Kromě tradiční spolupráce s postsovětskými státy zmínil Vietnam a Filipíny. 

Zajíček vznik výboru uvítal, opozice vládu kritizuje

Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček uvítal vznik výboru a zahájení jeho činnosti. Zdůraznil, že bez investic do strategické infrastruktury se Česko bude potýkat s nedostatkem nových investorů i s odchodem některých firem, které v zemi nyní působí. Jako zásadní označil rozvoj energetické a dopravní struktury, ale také datových sítí.

Vláda zřídila výbor na konci června. Jeho úkolem je koordinovat podmínky pro zajištění strategických investic v oblasti dopravní infrastruktury, bydlení, energetiky, vzdělávání, vědy a výzkumu. Na úterním zasedání podle Fialy vznikly první pracovní skupiny pro legislativu a pro financování. Další jednání výboru premiér očekává na začátku září.

Zajíček uvedl, že Hospodářská komora společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR do přelomu srpna a září aktualizuje analýzu příležitostí a rizik pro Česko, kterou v úterý výboru předložila. Cílem analýzy je podle něj předložit vládě vizi toho, co Česko potřebuje v oblasti strategických investic. Podle Fialy se analýza v mnoha ohledech shoduje s názorem vlády. 

Opozice vládu kritizuje, podle ní v rozpočtu na straně investic spíše škrtá. „Pro nás je důležité dobudovávat dopravní infrastrukturu dále, dobudovávat železnice, ale nerezignovat i na další investice. (…) Když jsem ale viděla rozpočet pro rok 2024, tak se obávám, že investice budou spíše velkou popelkou této vlády,“ prohlásila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.