Rychlost, se kterou se tuzemské soudy vypořádávají se žalobami, se sice zvyšuje, ale neplatí to ve všech specializacích. Správní soudci, kteří řeší žaloby proti úřadům a institucím, počítají lhůty pro vyřízení případu kvůli personální nouzi na roky. Ministerstvo spravedlnosti nyní hodlá praxi tuzemských soudců zefektivnit – mimo jiné změnou toho, jak se lidé do taláru vůbec dostávají.